Więcej o płytach OSB/3

Instrukcja montażu

SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY.
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza. Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach.

Płyty SWISS KRONO OSB/3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach, zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. W płycie SWISS KRONO OSB/3 poddanej działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu. W zależności od sposobu wykończenia krawędzi rozróżniamy dwa rodzaje płyt:

  • płyta z krawędziami prostymi,
  • płyta z krawędziami czterostronnie frezowanymi na pióro i wpust.

Każda płyta SWISS KRONO OSB/3 posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak, aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma to znaczenia czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu. 
Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa- jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stronie w miejscu łączenia płyt widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty. 

Jeżeli płyta SWISS KRONO OSB/3 jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.

 

PODŁOGA

Płyty o krawędziach prostych należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty należy układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.
W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem, należy zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. 
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB/3 na podłodze należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe o długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm. 
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt (patrz poniżej uwagi) . 
W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3 lub D4 PU) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiędzy podłogą a ścianą. 

Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego:

Rozstaw legarów [mm]

400

500

600

Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB [mm]

15-18

18-22

22

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, służy tylko do celów szacunkowych.

 

 

Montaż płyty na stropie

ŚCIANA

Płyty SWISS KRONO OSB na ścianach mogą być montowane osią główną poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków co 400 i 600 mm. W celu dodatkowego ocieplenia ścian zaleca się użycie wełny mineralnej z elewacją w postaci tynku mineralnego. 
Do mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe o długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych . (patrz poniżej uwagi) . 
Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.

 

 

Montaż płyty na ścianie.

DACH

Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz, przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów, niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną . Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. 
Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP. 
Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości.
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. 
Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych (patrz poniżej uwagi) . 
Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.
Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla o dachów stromych o nachyleniu powyżej 14   :

 Rozstaw krokwi lub kratownic [mm]

 600

 800

 1000

 Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB/3 [mm]

 12

 15

 18

 

Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, służy tylko do celów szacunkowych.

Montaż płyty na dachu.

Uwagi

Płyty SWISS KRONO OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów. W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy
skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty. 

Informujemy, że ze względów wytrzymałościowych wkręty fosfatowane nie mogą być stosowane do konstrukcji drewnianych i montażu płyt drewnopochodnych. 
Wkręty fosfatowane (czarne) są przebadane i dopuszczone do stosowania zgodnie z normą PN- EN 14566 „Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych wkręt współpracuje z dość miękkim materiałem płytą G-K która ma bardzo duże możliwości odkształcenia się. Wkręty te są bardzo twarde i przy stosowaniu ich w konstrukcjach drewnianych istnieje ryzyko pękania wkrętów a przy dokręcaniu do powierzchni płyty OSB odpadania łbów. 
Dla wkrętów do drewna i płyt drewnopochodnych jest to norma PN-EN 14592:2008+A1:2012 Wkręty do materiałów drewnopochodnych wykazują pewną elastyczność dla przejęcia odkształceń, mają zwiększoną średnicę rdzenia, są projektowane specjalnie dla połączeń elementów drewnianych. Istotną rzeczą jest też odporność korozyjna tych wkrętów. Wkręty fosfatowane (czarne) mają mniejszą odporność na korozję i nie powinny być stosowane do łączenia konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych.

Instrukcja montażu w formacie PDF (417 kb)

 

Zapraszamy na poniższe strony, jeśli szukają Państwo informacji o:

Impregnacji i zabezpieczeniu płyty OSB/3 

Klejeniu płytek ceramicznych oraz parkietu na płycie SWISS KRONO OSB/3

Przykładach elewacji oraz kładzeniu tynku na płycie SWISS KRONO OSB/3

Akustyce stropów

 

Specyfikacja techniczna

 

SWISS KRONO OSB/3 (norma PN-EN 300:2000)

Grubość

8

10

12

 15

 18

 22

 25

Format/Proste krawędzie

2500 x 1250

120

90

78

63

54

42

38

Format/pióro wpust 4-strony

2500 x 675 P/W 4

 

 

78

63

54

42

38

2500 x 625 P/W 4

 

 

78

63

54

42

38

2050 x 625 (Easy Pack)

       

54

42

 


Dane techniczne.
 Parametry wg normy EN 300: 2000

1. Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt

 Nr

Właściwości

Metoda badania

Wymagania

12)3)

Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość;

EN 324-1

0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm

22)3)

Tolerancja prostoliniowości brzegów

EN 324-2

1.5 mm/m

32)3)

Tolerancja kąta prostego

EN 324-2

2.0 mm/m

42)

Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4

EN 322

od 2 do 12% od 5 do 12%

53)

Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty

EN 323

10%

64)

Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2

EN 120

≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 30mg / 100 g

2) Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20oC. 4) Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika.

2. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urządzania wnętrz (włącznie z meblami) stosowanych w warunkach suchych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/1: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

 

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

20

18

16

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

10

9

8

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

2500

2500

2500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1200

1200

1200

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.30

0.28

0.26

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

25

25

25

3. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach suchych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/2: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

 

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

22

20

18

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

11

10

9

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

3500

3500

3500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1400

1400

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.34

0.32

0.30

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

20

20

20

4. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

Właściwości

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

22

20

18

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

11

10

9

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

3500

3500

3500

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1400

1400

1400

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.34

0.32

0.30

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

15

15

15

5. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/3: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

 

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym - oś główna

EN 321 + EN 3108) N/mm2

9

8

7

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym

EN 321 EN 319

N/mm2

0.18

0.15

0.13

Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu

EN 1087-19) N/mm2

0.15

0.13

0.12

7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

6. Wymagania w odniesieniu do bardzo obciążonych płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

 

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna

EN 310

N/mm2

30

28

26

Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna

EN 310

N/mm2

16

15

14

Moduł sprężystości - oś główna

EN 310

N/mm2

4800

4800

4800

Moduł sprężystości - oś boczna

EN 310

N/mm2

1900

1900

1900

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny

EN 319

N/mm2

0.50

0.45

0.40

Spęcznienie na grubość - po 24h

EN 317

%

12

12

12

7. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: SWISS KRONO OSB/4: Właściwości

Metoda badania

Jednostka miary

Wymagania - zakres grubości

 

6 do 10

>10 i <18

18 do 25

Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna

EN 321 + EN 3108) N/mm2

15

14

13

Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym

EN 321 EN 319

N/mm2

0.21

0.17

0.15

Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu

EN 1087-19) N/mm2

0.17

0.15

0.13

7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

8. Przewodność cieplna płyt SWISS KRONO OSB/3

 

Gęstość średnia Ρ Kg/m 3

Współczynnik przewodności cieplnej λ W(m -K )

Norma

Płyta SWISS KRONO OSB/3

650

0,13

EN 12664

9. Klasa reakcji na ogień

 

Norma EN na wyrób

Minimalna Gęstość Kg/m3

Minimalna Grubość mm

Klasa z wyłączeniem podłóg

Klasa podłóg

Norma

Płyta SWISS KRONO OSB/3

EN 300

600

9

D-s2, d0

DFL- s1

EN-13501-1

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl